HỎI - ĐÁP QUY ĐỊNH CỦA LUẬT TỐ CÁO VỀ HÌNH THỨC TỐ CÁO, TIẾP NHẬN, XỬ LÝ BAN ĐẦU THÔNG TIN TỐ CÁO
Thứ Hai, ngày 8 tháng 4 năm 2019 - 11:39
Ban Biên tập Trang Thông tin điện tử Sở Tư pháp xin trân trọng giới thiệu quy định của Luật Tố cáo ngày 12/6/2018 (có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2019) về hình thức tố cáo, tiếp nhận, xử lý ban đầu thông tin tố cáo, như sau.


File đính kèm: Kích chuột để tài về


559 views

Tổng số: 321 | Trang: 1 trên tổng số 33 trang  


Xem tin theo ngày:     Tháng:    Năm: