Công văn số 2750-CV/TU ngày 26/3/2019 của Tỉnh ủy Tuyên Quang
Thứ Tư, ngày 3 tháng 4 năm 2019 - 08:20
V/v tuyên truyền, phổ biến và triển khai thi hành Luật phòng, chống tham nhũng năm 2018


File đính kèm: Kích chuột để tài về


440 views

Xem tin theo ngày:     Tháng:    Năm: