Quyết định số 1611/QĐ-UBND ngày 28/12/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang
Thứ Sáu, ngày 1 tháng 2 năm 2019 - 09:05
Công bố danh mục thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại Bộ phận một cửa; danh mục TTHC tiếp nhận trực tuyến trên cổng dịch vụ công cấp tỉnh thuộc phạm vi chức năng quản lý của nhà nước của Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang


File đính kèm: Kích chuột để tài về


675 views

Xem tin theo ngày:     Tháng:    Năm: