Tổ chức bộ máy
Thứ Ba, ngày 12 tháng 7 năm 2016 - 10:31

LÃNH ĐẠO SỞ

Đ/c Nguyễn Thị Thược,
Giám đốc Sở Tư pháp

Điện thoại: 0207.3822.121

e-mail: nttthuocstptq@tuyenquang.gov.vn

 

 

Đ/c Hà Quang Giai,
Phó Giám đốc Sở Tư pháp,
Điện thoại: 0207.3822.929
              e-mail: hqgiaistptq@tuyenquang.gov.vn

 

Đ/c Nguyễn Hữu Trúc,
Phó Giám đốc Sở Tư pháp,
Điện thoại: 0207.3822.188

e-mail: nhtrucstptq@tuyenquang.gov.vn
 

 

Đ/c Đặng Thị Thanh Hương,
Phó Giám đốc Sở Tư pháp,
Điện thoại: 0207.3822.859

e-mail: huongstptq@tuyenquang.gov.vn
 

 
34.637 views

Xem tin theo ngày:     Tháng:    Năm: