Công văn số 449/BTP-BTTP ngày 12/02/2019 của Bộ Tư pháp
Thứ Sáu, ngày 22 tháng 2 năm 2019 - 15:25
V/v triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 11 Luật có liên quan đến quy hoạch năm 2018 và Luật công chứng năm 2014


File đính kèm: Kích chuột để tài về


1.149 views

Xem tin theo ngày:     Tháng:    Năm: