Thông báo số 11/TB-STP ngày 05/3/2019 của Sở Tư pháp Tuyên Quang
Thứ Ba, ngày 5 tháng 3 năm 2019 - 15:25
Kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2019 gắn với khắc phục hạn chế, khuyết điểm theo Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII của Đảng


File đính kèm: Kích chuột để tài về


417 views

Xem tin theo ngày:     Tháng:    Năm: