Quyết định số 14/QĐ-STP ngày 21/01/2019 của Sở Tư pháp Tuyên Quang
Thứ Tư, ngày 30 tháng 1 năm 2019 - 15:34
Về việc ban hành Kế hoạch công tác xây dựng, kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa VBQPPL của Sở Tư pháp năm 2019


File đính kèm: Kích chuột để tài về


514 views

Xem tin theo ngày:     Tháng:    Năm: