Quyết định số 37/QĐ-STP ngày 22/02/2019 của Sở Tư pháp Tuyên Quang
Thứ Ba, ngày 26 tháng 2 năm 2019 - 14:31
Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 139/QĐ-CP ngày 09/11/2018 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động cắt giảm chi phí cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang


File đính kèm: Kích chuột để tài về


225 views

Xem tin theo ngày:     Tháng:    Năm: