Công văn số 127/STP-PBGDPL ngày 18/02/2019 của Sở Tư pháp Tuyên Quang
Thứ Ba, ngày 19 tháng 2 năm 2019 - 16:13
V/v kiện toàn đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật; triển khai thực hiện Chương trình khung bồi dưỡng nghiệp vụ đối với báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật


File đính kèm: Kích chuột để tài về


805 views

Tổng số: 339 | Trang: 1 trên tổng số 34 trang  


Xem tin theo ngày:     Tháng:    Năm: