Đảng bộ Sở Tư pháp tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019
Thứ Ba, ngày 29 tháng 1 năm 2019 - 14:48
Ngày 25/01/2019, Đảng bộ Sở Tư pháp đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019. Dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Đặng Thị Nhàn, Phó Bí thư, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh; Hội nghị do đồng chí Nguyễn Thị Thược, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Tư pháp và đồng chí Hà Quang Giai, Phó Bí Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở chủ trì.

 

Ảnh: Đồng chí Đặng Thị Nhàn, Phó Bí thư, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Tham dự Hội nghị có các đồng chí là Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Sở cùng toàn thể đảng viên thuộc Đảng bộ Sở Tư pháp.

Hội nghị đã thảo luận, đánh giá kết quả công tác xây dựng Đảng năm 2018. Trong năm qua, Đảng ủy đã lãnh đạo cơ quan bám sát các nhiệm vụ chính trị của ngành, của tỉnh, tích cực, chủ động tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác tư pháp, tổ chức thực hiện có hiệu quả trên hầu khắp các lĩnh vực công tác đã đề ra và các nhiệm vụ công tác đột xuất, kết quả công tác trên các lĩnh vực cơ bản đảm bảo yêu cầu về chất lượng, hiệu quả, góp phần tích cực vào việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Thực hiện tốt việc thông tin thời sự, kịp thời triển khai, phổ biến các nghị quyết, chỉ thị, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước tới đảng viên, công chức, viên chức, người lao động; thực hiện có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng được quan tâm thực hiện, hoàn thành chương trình đã đề ra; quan tâm thực hiện công tác phát triển đảng viên, trong năm đã tổ chức kết nạp 02 đảng viên, chuyển Đảng chính thức cho 03 đảng viên. Chấp hành tốt nguyên tắc tổ chức sinh hoạt Đảng; trong sinh hoạt đảng đã phát huy được dân chủ, đấu tranh tự phê bình và phê bình; làm tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ. Hội nghị cũng thảo luận làm rõ những khó khăn, tồn tại trong công tác xây dựng Đảng, chỉ ra nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế; thảo luận, thống nhất Chương trình công tác của Đảng ủy Sở Tư pháp năm 2019.


Ảnh: Đồng chí Nguyễn Thị Thược, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Tư pháp; đồng chí Hà Quang Giai, Phó Bí Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở chủ trì thảo luận

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Đặng Thị Nhàn, Phó Bí thư, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh ghi nhận những kết quả Đảng bộ Sở Tư pháp đã đạt được, đồng thời yêu cầu năm 2019 Đảng ủy cần tập trung khắc phục những tồn tại, hạn chế đã được chỉ ra tại Hội nghị; tiếp tục thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, nhất là kiểm tra, giám sát thường xuyên.
Kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Thược, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Tư pháp yêu cầu Lãnh đạo Sở, các chi bộ, các tổ chức đoàn thể rà soát, ban hành chương trình công tác năm 2019 để tổ chức thực hiện; lãnh đạo cơ quan, đơn vị hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao; quan tâm phát triển đảng viên, trong đó tập trung nâng cao chất lượng giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng và kết nạp đảng viên mới; nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; các tổ chức đoàn thể đổi mới, linh hoạt trong tổ chức hoạt động; các phòng, đơn vị và từng đảng viên, công chức, viên chức xây dựng kế hoạch công tác năm 2019 và tổ chức thực hiện đảm bảo đúng tiến độ, hiệu quả.


Ảnh: Đồng chí Nguyễn Thị Thược, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Tư pháp trao Giấy khen cho chi bộ và đảng viên hoàn thành
xuất sắc nhiệm vụ năm 2018

Tại Hội nghị đã trao giấy khen của Đảng ủy Sở Tư pháp cho 01 chi bộ và 02 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2018./.

Tin: Minh Hiền
Ảnh: Đức Thành
732 views

Tổng số: 98 | Trang: 1 trên tổng số 10 trang  


Xem tin theo ngày:     Tháng:    Năm: