Đảng bộ Sở Tư pháp tổ chức Hội nghị phổ biến, quán triệt các Văn kiện Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII
Thứ Ba, ngày 29 tháng 1 năm 2019 - 14:24
Ngày 05/01/2019, Đảng bộ Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang đã tổ chức Hội nghị Đảng bộ (mở rộng) phổ biến, quán triệt các Văn kiện Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. Đồng chí Nguyễn Thị Thược, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Tư pháp chủ trì Hội nghị

 
Ảnh: Đồng chí Nguyễn Thị Thược, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở phổ biến, quán triệt Nghị quyết

Tham dự Hội nghị có 39 đồng chí là Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Sở, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động cơ quan Sở Tư pháp.

Tại Hội nghị, Đồng chí Nguyễn Thị Thược, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Tư pháp đã phổ biến, quán triệt Quy định số 08-QĐi/TW ngày 25/10/2018 Quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Uỷ viên Bộ Chính trị, Uỷ viên Ban Bí thư, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng; đồng chí Hà Quang Giai, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở phổ biến, quán triệt Kết luận số 37-KL/TW ngày 17/10/2018 về tình hình kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2018, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019; đồng chí Vũ Thị Minh Hiền, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Sở, Trưởng Phòng Phổ biến, giáo dục pháp luật phổ biến, quán triệt Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 22/10/2018 về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; hướng dẫn viết thu hoạch và xây dựng kế hoạch hành động của cá nhân thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8.


Ảnh: Quang cảnh Hội nghị

Kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Thược, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Tư pháp yêu cầu Lãnh đạo cơ quan, các chi bộ, các tổ chức đoàn thể tiếp tục quán triệt các Văn kiện Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đến toàn thể đảng viên, công chức, viên chức, người lao động, đoàn viên, hội viên; xây dựng kế hoạch đề ra các giải pháp thực hiện thực hiện có hiệu quả các Văn kiện Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII phù hợp với đặc điểm, điều kiện của Đảng bộ, cơ quan, đơn vị; thực hiện viết thu hoạch, xây dựng Kế hoạch hành động của cá nhân đảm bảo đúng thời gian quy định./.

Tin: Minh Hiền
Ảnh: Đức Thành
594 views

Tổng số: 98 | Trang: 1 trên tổng số 10 trang  


Xem tin theo ngày:     Tháng:    Năm: