Hội nghị hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam
Thứ Tư, ngày 7 tháng 11 năm 2018 - 11:31
Ngày 6/11, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị hưởng ứng Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và triển khai các luật được Quốc hội khóa XIV, kỳ họp thứ 5 thông qua.

 

 Các đại biểu tham dự Hội nghị.


Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Hải Anh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh; các thành viên Hội đồng Phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh; lãnh đạo Ủy ban MTTQ, các sở, ban, ngành tỉnh; sinh viên trường Đại học Tân Trào.

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hải Anh nhấn mạnh: Trong 5 năm qua, các ngành, các cấp đã tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú, phù hợp từng đối tượng, địa bàn: tổ chức trên 4.800 hội nghị, buổi tọa đàm, lễ hưởng ứng, ngoại khóa, tuyên truyền lưu động, tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý, tiếp công dân, xét xử… thu hút gần 399.000  lượt người tham gia; tổ chức và hưởng ứng 63 hội thi, cuộc thi tìm  hiểu pháp luật thu hút trên 109.000 lượt người tham gia, cổ vũ; cung cấp trên 48.000 bộ tài liệu tuyên truyền pháp luật… Năm 2018 là năm thứ 6 UBND tỉnh, Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày pháp luật với chủ đề “Nâng cao hiệu quả công tác xây dựng, thực thi, bảo vệ pháp luật, ý thức tuân thủ pháp luật, góp phần xây nhà nước liêm chính, hành động, kỷ cương, sáng tạo, hiệu quả; xã hội dân chủ, công bằng, văn minh”. Các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật tập trung trong 2 tháng, bắt đầu từ 1/10/2018 đến hết ngày 30/11/2018, cao điểm trong tuần lễ từ ngày 5/11/2018 đến ngày 11/11/2018.

Để tổ chức đồng bộ, có hiệu quả Ngày Pháp luật, đồng chí đề nghị Hội đồng PBGDPL các cấp, các đồng chí lãnh đạo cơ quan, đơn vị, địa phương, báo cáo viên pháp luật, cán bộ, công chức  thực hiện nghiêm hiệu quả Luật Phổ biến giáo dục pháp luật; quan tâm nhân rộng các mô hình hay, hiệu quả để việc hưởng ứng Ngày Pháp luật trở thành công việc thường xuyên, hàng ngày; Thực hiện nghiêm việc triển khai thi hành các Luật, nghị quyết được Quốc hội khóa XIV, kỳ họp thứ 5 thông qua; Tổ chức thi hành đầy đủ, nghiêm các quy định của pháp luật gắn với xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật, cải cách hành chính, cải cách tư pháp; Các cơ quan thông tin đại chúng cần tăng cường thời lượng xây dựng các chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền về Ngày pháp luật; Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội đẩy mạnh phổ biến, giáo dục pháp luật cho hội viên, đoàn viên.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được phổ biến, tuyên truyền các luật được Quốc hội khóa XIV, kỳ họp thứ 5 thông qua bao gồm: Luật Quốc phòng, Luật An ninh mạng, Luật Tố cáo, Luật Cạnh tranh, Luật Đo đạc và bản đồ, Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao, Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của 11 luật có liên quan đến quy hoạch, trong đó tập trung giới thiệu Luật An ninh mạng và Luật Tố cáo có hiệu lực từ ngày 1/1/2019.

Nguồn: tuyenquang.gov.vn
618 views

Xem tin theo ngày:     Tháng:    Năm: