Công văn số 768/STP-QLXLVPHC&TDTHPL ngày 13/8/2018 của Sở Tư pháp
Thứ Hai, ngày 27 tháng 8 năm 2018 - 16:35
V/v tổ chức Lớp tập huấn kỹ năng chuyên sâu về xử phạt vi phạm hành chính


File đính kèm: Kích chuột để tài về


706 views

Xem tin theo ngày:     Tháng:    Năm: