Đồng chí Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Trưởng Ban chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ làm việc với Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang về công tác cải cách hành chính
Thứ Sáu, ngày 10 tháng 8 năm 2018 - 17:13
Ngày 4/8/2018, Đồng chí Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Trưởng Ban chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ làm việc với Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang về công tác cải cách hành chính.

 Tham gia cùng Đoàn công tác của Phó Thủ tướng Chính phủ có Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Ngô Xuân Thành, Thứ Trưởng Bộ Nội vụ - Phó trưởng Ban Chỉ đạo CCHC của Chính phủ Nguyễn Trọng Thừa, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Trần Tiến Dũng, Thứ trưởng Bộ Tài chính Đỗ Hoàng Anh Tuấn, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Phan Tâm, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Phạm Đại Dương và Lãnh đạo các Cục, Vụ có liên quan của Văn phòng Chính phủ và các Bộ.

Đồng chí Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ, Trưởng Ban chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc (Ảnh: Đức Thành)

Dự buổi làm việc, Lãnh đạo tỉnh Tuyên Quang có đồng chí Chẩu Văn Lâm, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XIV tỉnh Tuyên Quang; đồng chí Phạm Minh Huấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; đồng chí Nguyễn Hải Anh, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Chánh Văn phòng Tỉnh ủy và Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc Sở Nội vụ.

Tham dự buổi làm việc có Lãnh đạo Sở Tư pháp, Trưởng, Phó phòng, đơn vị thuộc Sở Tư pháp và công chức, viên chức có liên quan.


Đồng chí Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình và các thành viên Đoàn công tác,các đồng chí lãnh đạo tỉnh kiểm tra việc giải quyết các thủ tục hành chính tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính của Sở Tư pháp (Ảnh: Thành Công)

Sau khi kiểm tra việc giải quyết các thủ tục hành chính tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính của Sở Tư pháp, đồng chí Nguyễn Thị Thược, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp đã báo cáo với Đoàn công tác của Chính phủ về kết quả công tác cải cách hành chính của Sở Tư pháp năm 2017 và 6 tháng đầu năm 2018. Trong thời gian qua, với sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Bộ Tư pháp, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và sự phối hợp của các ngành, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, cấp uỷ, chính quyền các địa phương, ngành Tư pháp tỉnh Tuyên Quang nói chung và Sở Tư pháp nói riêng đã tích cực, chủ động tham mưu với Tỉnh ủy, UBND tỉnh chỉ đạo và chủ động triển khai thực hiện tốt công tác tư pháp trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, trong đó có công tác cải cách hành chính. Kết quả trên tất cả lĩnh vực cải cách hành chính của Sở Tư pháp đạt hiệu quả tích cực: Công tác cải cách thể chế gắn với thi hành pháp luật được chú trọng; cải cách thủ tục hành chính, nhất là việc rút ngắn thời gian giải quyết các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp được thực hiện có hiệu quả; duy trì tỷ lệ giải quyết thủ tục hành chính trước và đúng hạn hàng năm đạt trên 99%; ứng dụng công nghệ thông tin và hiện đại hóa nền hành chính được triệt để áp dụng; việc niêm yết công khai thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp được thực hiện với nhiều hình thức, giúp cơ quan, tổ chức, cá nhân được tiếp cận dễ dàng; nhận thức về cải cách hành chính của công chức, viên chức, người lao động được nâng cao, từ đó đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, chấp hành nghiêm kỷ luật, kỷ cương trong thực hiện nhiệm vụ; quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước và nguồn thu sự nghiệp tiết kiệm, hiệu quả.


Đồng chí Nguyễn Thị Thược, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp báo cáo kết quả công tác cải cách hành chính của Sở Tư pháp năm 2017 và 6 tháng đầu năm 2018 tại buổi làm việc (Ảnh: Đức Thành)

Phát biểu kết luận tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình ghi nhận những nỗ lực, cố gắng của Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang trong công tác cải cách hành chính đã có những cách làm mới, tích cực, sáng tạo: Kịp thời triển khai văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành; công tác phổ biến giáo dục pháp luật được triển khai bài bản, hiệu quả tích cực; tích cực trong việc phối hợp với các cơ quan trong việc giải quyết các vụ việc vướng mắc về thi hành pháp luật; chủ động trong công tác rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật, kịp thời phát hiện, xử lý văn bản không còn phù hợp, hoàn thiện hệ thống pháp luật; thường xuyên rà soát, niêm yết công khai thủ tục hành chính theo quy định. Đồng chí cũng yêu cầu trong thời gian tới, Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang cần phải tăng cường các biện pháp kiểm soát chặt chẽ quy trình ban hành, hướng dẫn các Sở, ngành, huyện, xã không ban hành thủ tục hành chính phiền hà cho người dân; thường xuyên kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật, kịp thời xử lý văn bản trái pháp luật, xử lý dứt điểm các văn bản có nội dung không còn phù hợp với quy định của pháp luật, ban hành văn bản đúng thể thức, đúng quy định; quan tâm đào tạo, bồi dưỡng nâng cao kiến thức, kỹ năng, trình độ cho đội ngũ công chức làm công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, nâng cao chất lượng tham mưu ban hành văn bản quy phạm pháp luật , nâng cao hiệu quả tổ chức thi hành pháp luật; gắn kết công tác cải cách hành chính với ứng dụng công nghệ thông tin, nhất là trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền; tiếp tục rà soát, phối hợp với các cơ quan liên quan rút ngắn thời gian giải quyết các thủ tục hành chính, đặc biệt là các thủ tục về lý lịch tư pháp, nuôi con nuôi, quốc tịch, hộ tịch, nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân và doanh nghiệp; tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn cho người dân nắm rõ về quy trình, yêu cầu đối với thủ tục hành chính cần giải quyết, không để người dân phải đi lại nhiều lần để thực hiện các thủ tục hành chính; tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo nâng cao chất lượng công tác chứng thực, hộ tịch ở cơ sở, tránh sai sót. Đối với các kiến nghị của Sở Tư pháp, đồng chí giao cho các bộ, ngành chức năng nghiên cứu, giải quyết kịp thời.


Đồng chí Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình và các thành viên Đoàn công tác,các đồng chí lãnh đạo tỉnh chụp ảnh lưu niệm với Lãnh đạo, công chức, viên chức Sở Tư pháp (Ảnh: Thành Công)

Phát biểu tiếp thu ý kiến kết luận của đồng chí Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, đồng chí Nguyễn Thị Thược, Giám đốc Sở Tư pháp cảm ơn Phó Thủ tướng và Đoàn công tác của Chính phủ đã ghi nhận những kết quả mà Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang đã đạt được, chỉ ra những tồn tại, hạn chế cần tập trung khắc phục, đồng thời tiếp thu và tiếp tục có những giải pháp triển khai thực hiện trong thời gian tiếp theo để công tác cải cách hành chính của Sở Tư pháp đạt hiệu quả hơn, góp phần quan trọng hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Tin: Giang Lý
1.727 views

Xem tin theo ngày:     Tháng:    Năm: