Đoàn kiểm tra của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Trung ương kiểm tra tại tỉnh Tuyên Quang
Thứ Tư, ngày 1 tháng 8 năm 2018 - 13:42
Ngày 26/7/2018, Đoàn kiểm tra của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật (HĐPH PBGDPL) Trung ương do đồng chí Nguyễn Thúy Hiền, Ủy viên HĐPH PBGDPL Trung ương, Phó Chánh án Tòa án nhân dân tối cao làm Trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra việc thực hiện công tác PBGDPL của tỉnh Tuyên Quang.

Tham gia Đoàn kiểm tra có các đồng chí là lãnh đạo, chuyên viên Vụ pháp chế và Quản lý khoa học, Tòa án nhân dân tối cao; Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật, Bộ Tư pháp; Cục Pháp chế và cải cách hành chính Tư pháp, Bộ Công an; Vụ Pháp chế và quản lý khoa học, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao.


Ảnh: Đồng chí Nguyễn Thúy Hiền, Ủy viên HĐPH PBGDPL Trung ương, Phó Chánh án Tòa án nhân dân tối cao phát biểu tại buổi làm việc

Tiếp và làm việc với Đoàn kiểm tra, về phía tỉnh Tuyên Quang có đồng chí Nguyễn Hải Anh, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch HĐPH PBGDPL tỉnh. Tham dự buổi làm việc có đại diện lãnh đạo Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Ban Nội chính Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ban Pháp chế HĐND tỉnh, thành viên HĐPH PBGDPL tỉnh, đại diện lãnh đạo UBND thành phố Tuyên Quang và huyện Yên Sơn.

Đồng chí Nguyễn Thị Thược, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp, Phó Chủ tịch Thường trực HĐPH PBGDPL tỉnh đã báo cáo kết quả thực hiện công tác PBGDPL trên địa bàn tỉnh. Trong thời gian qua, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác PBGDPL, kịp thời ban hành văn bản triển khai công tác PBGDPL, đặc biệt là việc triển khai các Đề án thuộc Chương trình PBGDPL của Chính phủ giai đoạn 2017 - 2021; Ủy ban Mặt trận tổ quốc tỉnh và các tổ chức thành viên đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh trong thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho đoàn viên, hội viên và Nhân dân; HĐPH PBGDPL các cấp thường xuyên được kiện toàn và làm tốt việc tư vấn cho UBND, Chủ tịch UBND cùng cấp trong thực hiện công tác PBGDPL; cơ quan Tư pháp đã phát huy tốt vai trò tham mưu giúp UBND, Hội đồng phối hợp PBGDPL cùng cấp trong chỉ đạo công tác PBGDPL; việc triển khai tuyên truyền, PBGDPL đã bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương, nội dung tuyên truyền phù hợp với nhu cầu của đông đảo tầng lớp nhân dân, hình thức tuyên truyền đã có nhiều đổi mới, tăng cường đối thoại chính sách pháp luật và ứng dụng công nghệ thông tin trong PBGDPL; thông qua việc thực hiện công tác PBGDPL đã góp nâng cao nhận thức của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân trên địa bàn tỉnh, từ đó thực hiện tốt hơn chức trách, nhiệm vụ được giao, công tác cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính được chú trọng thực hiện, rút ngắn thời gian giải quyết, giảm tối thiểu 30% thời gian thực hiện TTHC cho người dân và doanh nghiệp, góp phần thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao Chỉ số PAPI, Chỉ số PCI, Chỉ số PARINDEX của tỉnh; công tác vận động, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật được tăng cường, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của người dân, do vậy, người dân không bị kích động tham gia vào các hoạt động do các phần tử xấu lôi kéo, số vụ vi pháp pháp luật hình sự, vi phạm hành chính giảm so với cùng kỳ năm 2017.

Tại buổi làm việc, đại diện lãnh đạo Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh và thành viên HĐPH PBGDPL tỉnh đã thảo luận làm rõ một số nội dung mà các thành viên Đoàn kiểm tra yêu cầu, như: sự tham gia của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh trong công tác PBGDPL và hoạt động giám sát công tác PBGDPL; sự phối hợp, điều phối hoạt động của Chủ tịch HĐPH và các thành viên HĐPH; việc điều phối hoạt động của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật; việc thực hiện công nhận kết quả hòa giải thành ngoài Tòa án; việc bố trí, sử dụng kinh phí cho công tác PBGDPL; việc giám sát của cơ quan dân cử; các hình thức, mô hình PBGDPL có hiệu quả.v.v.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Thúy Hiền, Ủy viên HĐPH PBGDPL Trung ương, Phó Chánh án Tòa án nhân dân tối cao đánh giá cao công tác chuẩn bị của tỉnh Tuyên Quang, báo cáo đã đánh giá đầy đủ, toàn diện kết quả thực hiện công tác PBGDPL trên địa bàn tỉnh, ý kiến phát biểu tại buổi làm việc tập trung, có chất lượng, làm rõ các nội dung Đoàn kiểm tra trao đổi; đồng chí ghi nhận những kết quả tỉnh Tuyên Quang đã đạt được trong công tác PBGDPL thời gian qua, đồng thời đề nghị Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp tục quan tâm lãnh đạo, tổ chức thực hiện công tác PBGDPL trong thời gian tới; nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, sự phối hợp của các cơ quan, đơn vị trong tổ chức thực hiện công tác PBGDPL; HĐND, UBND tỉnh quan tâm bố trí và hướng dẫn cấp huyện bố trí kinh phí thực hiện công tác PBGDPL; tăng cường bồi dưỡng nghiệp vụ, kỹ năng PBGDPL cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật; tiếp tục nghiên cứu đổi mới nội dung tuyên truyền trên cơ sở khảo sát, đánh giá nhu cầu tìm hiểu pháp luật của người dân, xây dựng nội dung phổ biến giáo dục phù hợp, lấy người dân làm trọng tâm nhằm nâng cao hiệu quả công tác PBGDPL góp phần đưa kiến thức pháp luật đến cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân trên địa bàn tỉnh. Đoàn kiểm tra cũng ghi nhận những kiến nghị, đề xuất của tỉnh trong công tác BPGDPL, báo cáo HĐPH PBGDPL Trung ương xem xét trong thời gian tới.


Ảnh: Đồng chí Nguyễn Hải Anh, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh,Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch HĐPH PBGDPL tỉnh phát biểu tại buổi làm việc

Thay mặt Lãnh đạo tỉnh và HĐPH PBGDPL tỉnh, đồng chí Nguyễn Hải Anh, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch HĐPH PBGDPL tỉnh khẳng định: với truyền thống quê hương cách mạng, Nhân dân Tuyên Quang luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, tin tưởng, chấp hành tốt đường lối, chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước; HĐPH PBGDPL tỉnh thường xuyên định hướng nội dung tuyên truyền, phương thức tuyên truyền có nhiều đổi mới, sáng tạo, phù hợp với từng đối tượng được tuyên truyền. Đồng chí cảm ơn Đoàn kiểm tra Trung ương đã ghi nhận những kết quả mà tỉnh Tuyên Quang đã đạt được, chỉ ra những tồn tại, hạn chế cần tập trung khắc phục, đồng thời tiếp thu và tiếp tục chỉ đạo, có những giải pháp triển khai thực hiện trong thời gian tiếp theo để công tác PBGDPL đi vào thực tế, hiệu quả, góp phần quan trọng hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo trật tự an toàn xã hội của tỉnh./.

Tin: Minh Hiền
Ảnh: Đức Thành
736 views

Xem tin theo ngày:     Tháng:    Năm: