Sở Tư pháp Tuyên Quang sơ kết công tác tư pháp, cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2018
Thứ Tư, ngày 18 tháng 7 năm 2018 - 10:08
Ngày 10/7/2018, Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác tư pháp, cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2018; triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018. Hội nghị do đồng chí Nguyễn Thị Thược, Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp chủ trì

 Tham dự Hội nghị có các Phó Giám đốc Sở, Trưởng phòng, chuyên viên các Phòng, đơn vị thuộc Sở, Trưởng, phó các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở, công chứng viên, đấu giá viên, trợ giúp viên pháp lý, Trưởng Phòng Tư pháp các huyện, thành phố.

Ảnh: Đồng chí Nguyễn Thị Thược, Uỷ viên BCH Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp phát biểu tại Hội nghị

Hội nghị đã đánh giá kết quả công tác tư pháp và cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2018. Trong 6 tháng đầu năm 2018, ngành Tư pháp đã bám sát các nhiệm vụ chính trị của ngành, của tỉnh; tích cực, chủ động tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác tư pháp; đổi mới công tác thẩm định văn bản quy phạm pháp luật; tích cực tham mưu với HĐND, UBND tỉnh trong công tác xây dựng, kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật, hoàn thiện hệ thống pháp luật; chủ động tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong công tác tư pháp; một số lĩnh vực công tác thực hiện đảm bảo yêu cầu về số lượng và chất lượng như: xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, cấp phiếu lý lịch tư pháp... Kết quả 6 tháng đầu năm 2018, Sở Tư pháp đã trình UBND tỉnh 27 văn bản chỉ đạo, triển khai các nhiệm vụ thuộc lĩnh vực tư pháp; Sở Tư pháp ban hành 502 văn bản (tăng 49 văn bản so với cùng kỳ năm 2017) chỉ đạo, hướng dẫn triển khai thực hiện về công tác tư pháp; tổ chức thẩm định kịp thời, có chất lượng 19 dự thảo văn bản quy phạm pháp luật và đề nghị xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh; lập danh mục 452 văn bản quy phạm pháp luật do HĐND, UBND tỉnh ban hành đến ngày 31/12/2017 thuộc đối tượng hệ thống hóa và tổ chức triển khai rà soát theo kế hoạch; công chứng 4.144 việc; đấu giá tài sản 162 cuộc; trợ giúp pháp lý cho 95 người; cấp phiếu lý lịch tư pháp 1.280 trường hợp (tăng 578 trường hợp so với cùng kỳ năm 2017).v.v. Đã xử lý 2.334 văn bản đến, 2.890 văn bản đi được xử lý trên hệ thống quản lý văn bản và điều hành (đạt 100% trừ văn bản, tài liệu mật); trao đổi 5.221 thư, văn bản trong và ngoài cơ quan, đơn vị; cung cấp dịch vụ công trực tuyến đối với 167 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết, trong đó có 53 thủ tục hành chính mức độ 3, 35 thủ tục hành chính mức độ 4; cung cấp 15 tin, ảnh về các hoạt động cải cách hành chính của Ngành cho Cổng thông tin điện tử của Bộ Tư pháp; đăng tải 332 tin, bài, văn bản về hoạt động của ngành, văn bản pháp luật mới ban hành, văn bản chỉ đạo điều hành của tỉnh trên Trang thông tin điện tử Sở Tư pháp, thu hút gần 200.000 lượt người truy cập.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, Hội nghị đã thẳng thắn chỉ ra một số tồn tại, hạn chế như: Công tác công chứng, chứng thực, hộ tịch ở cơ sở qua thanh tra, kiểm tra phát hiện còn có sai sót; một số ít công chức, viên chức, người lao động tinh thần trách nhiệm chưa cao; việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn có việc còn chậm, chất lượng còn hạn chế; chấp hành thời gian làm việc có trường hợp chưa nghiêm. Nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế chủ yếu do một số ít công chức, viên chức, người lao động chưa tích cực, chủ động tham mưu thực hiện nhiệm vụ được giao, còn cẩu thả trong công việc, tính kỷ luật chưa nghiêm; một số nhiệm vụ được giao có thời hạn yêu cầu báo cáo thực hiện ngắn, số liệu báo cáo phải chờ của các cơ quan, đơn vị khác; trình độ chuyên môn của một số công chứng viên, công chức Tư pháp - Hộ tịch một số xã còn hạn chế.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Thược Uỷ viên BCH Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp đã ghi nhận và biểu dương những kết quả mà công công chức, viên chức, người lao động toàn ngành Tư pháp tỉnh đã đạt được trong 6 tháng đầu năm 2018; đồng thời yêu cầu toàn ngành cần tiếp tục triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ đã được xác định trong kế hoạch đầu năm; chú trọng công tác xây dựng, rà soát văn bản quy phạm pháp luật; hộ tịch, chứng thực tại địa phương; triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật có trọng tâm, trọng điểm... đẩy mạnh cải cách hành chính, cải cách tư pháp theo chức năng, nhiệm vụ của ngành tư pháp từ tỉnh đến cơ sở.

Tin: Lê Thị Thanh
Ảnh: Nguyễn Đức Thành
1.252 views

Xem tin theo ngày:     Tháng:    Năm: