Sở Tư pháp - Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh ký kết Chương trình phối hợp
Thứ Sáu, ngày 1 tháng 6 năm 2018 - 17:04
Ngày 30/5/2018, Sở Tư pháp và Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Tuyên Quang đã tổ chức Hội nghị ký kết Chương trình phối hợp thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý, tư vấn pháp luật cho phụ nữ, hòa giải ở cơ sở và lồng ghép giới trong xây dựng pháp luật, giai đoạn 2018- 2022 và bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho Chi hội trưởng chi hội phụ nữ cơ sở. Đồng chí Nguyễn Thị Thược, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Tư pháp dự và chỉ đạo Hội nghị.

 Ngày 30/5/2018, Sở Tư pháp và Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Tuyên Quang đã tổ chức Hội nghị ký kết Chương trình phối hợp thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý, tư vấn pháp luật cho phụ nữ, hòa giải ở cơ sở và lồng ghép giới trong xây dựng pháp luật, giai đoạn 2018- 2022 và bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho Chi hội trưởng chi hội phụ nữ cơ sở. Đồng chí Nguyễn Thị Thược, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Tư pháp dự và chỉ đạo Hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Thị Thược, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Tư pháp phát biểu khai mạc Hội nghị

Tham dự hội nghị có 100 đại biểu là Lãnh đạo Sở Tư pháp, Hội LHPN tỉnh; Lãnh đạo, chuyên viên các phòng, ban chuyên môn của Sở Tư pháp, Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh; Trưởng Phòng Tư pháp, Chủ tịch Hội LHPN các huyện, thành phố; Chủ tịch Hội LHPN và chi trưởng phụ nữ trên địa bàn thành phố Tuyên Quang.


Ảnh: Quang cảnh Hội nghị

Hội nghị đã đánh giá kết quả thực hiện Chương trình phối hợp số 53/CTPH-STP-HLHPN ngày 27/9/2013 giữa Sở Tư pháp và Hội LHPN tỉnh thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý, tư vấn pháp luật cho phụ nữ, hòa giải ở cơ sở và lồng ghép giới trong xây dựng pháp luật giai đoạn 2013- 2017. Qua 5 năm thực hiện Chương trình, hai ngành đã phối hợp thực hiện đồng bộ các nội dung của Chương trình và đã đạt được những kết quả nhất định, thông qua việc thực hiện Chương trình phối hợp đã giúp cho hội viên phụ nữ cơ sở được tiếp cận với chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước thường xuyên hơn, từ đó nâng cao nhận thức và hiểu biết pháp luật, tạo điều kiện để phụ nữ tham gia vào quản lý nhà nước, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội ở địa phương, góp phần xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc và từng bước nâng cao vị thế của người phụ nữ trong gia đình và ngoài xã hội; đặc biệt thông qua thực hiện Chương trình đã kịp thời bảo vệ các quyền và lợi ích của phụ nữ khi bị xâm hại, xây dựng và hoàn thiện được đội ngũ cán bộ Hội phụ nữ tham gia công tác PBGDPL, TGPL và cộng tác viên pháp luật có chuyên môn nghiệp vụ tại cơ sở, tỷ lệ nữ tham gia cấp ủy, đại biểu HĐND, lãnh đạo quản lý các cơ quan, đơn vị ngày càng tăng.

Tuy nhiên, việc thực hiện Chương trình phối hợp vẫn còn có những tồn tại, hạn chế cần khắc phục, như: sự phối hợp thực hiện Chương trình có lúc, có nơi chưa thường xuyên, hiệu quả chưa cao, chưa thực hiện được nhiều hình thức PBGDPL cho phụ nữ; cơ hội để thường xuyên được tiếp cận, phổ biến pháp luật mới ban hành, pháp luật liên quan trực tiếp đến đời sống, sinh hoạt của phụ nữ, nhất là phụ nữ dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa còn hạn chế.

Thực hiện Chương trình phối hợp số 60/CTPH- BTP- HLHPNVN ngày 05/01/2018 giữa Bộ Tư pháp và Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam về việc thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý, tư vấn pháp luật cho phụ nữ, hòa giải ở cơ sở và lồng ghép giới trong xây dựng pháp luật, giai đoạn 2018- 2022, để tiếp tục nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả công tác phối hợp trong thời gian tiếp theo, đại diện Lãnh đạo Sở Tư pháp, Hội LHPN tỉnh đã ký kết Chương trình phối hợp thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý, tư vấn pháp luật cho phụ nữ, hòa giải ở cơ sở và lồng ghép giới trong xây dựng pháp luật trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, giai đoạn 2018- 2022.


Ảnh: Đồng chí Nguyễn Thị Thanh Xuân, Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh và đồng chí Đặng Thị Thanh Hương, Phó Giám đốc Sở Tư pháp ký kết Chương trình phối hợp

Cũng tại Hội nghị, báo cáo viên của Sở Tư pháp đã tuyên truyền, phổ biến quy định của pháp luật về hôn nhân và gia đình cho cán bộ Hội phụ nữ cơ sở, thông qua đó nhằm nâng cao kiến thức pháp luật về hôn nhân gia đình, làm cẩm nang để cán bộ Hội phụ nữ tiếp tục thực hiện tuyên truyền pháp luật cho hội viên ở cơ sở./.

Tin: Minh Hiền

Ảnh: Đức Thành
677 views

Xem tin theo ngày:     Tháng:    Năm: