Sở Tư pháp triển khai nhiệm vụ năm 2018
Thứ Sáu, ngày 19 tháng 1 năm 2018 - 16:42
Ngày 19/1, Sở Tư pháp đã tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018. Dự hội nghị có các đồng chí: Phan Chí Hiếu, Thứ Trưởng Bộ Tư pháp; Nguyễn Hải Anh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các Sở, ban, ngành của tỉnh.

  

Các đại biểu tham dự hội nghị.


Năm 2017, ngành Tư pháp đã bám sát các nhiệm vụ chính trị của ngành, của tỉnh, tích cực, chủ động tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác tư pháp; thực hiện có hiệu quả Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, hoàn thành 118 nhiệm vụ do UBND tỉnh và Chủ tịch UBND tỉnh giao; công tác thẩm định dự thảo văn bản quy phạm pháp luật chất lượng ngày càng được nâng cao; công tác rà soát văn bản quy phạm pháp luật do chính quyền địa phương ban hành, nhất là ở cấp tỉnh được thực hiện thường xuyên, có hiệu quả, kịp thời đề xuất, sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ văn bản không còn phù hợp với Hiến pháp, pháp luật và tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh, toàn tỉnh thực hiện rà soát được 440 văn bản; công tác phổ biến giáo dục pháp luật có trọng tâm, trọng điểm hơn và hướng về cơ sở, được đổi mới với nhiều hình thức phong phú, đa dạng, trong năm toàn tỉnh tổ chức 23.808 cuộc tuyên truyền pháp luật trực tiếp cho 2.132.416 lượt người; thực hiện hòa giải thành ở cơ sở 3.321 vụ việc; tổ chức trợ giúp pháp lý, hành nghề luật sư, tư vấn pháp luật được 697 việc…


Đồng chí Phan Chí Hiếu, Thứ Trưởng Bộ Tư pháp
trao Cờ thi đua Ngành Tư pháp cho Sở Tư pháp Tuyên Quang.

Năm 2018, ngành Tư pháp đề ra 6 nhiệm vụ trọng tâm, trong đó tập trung tham mưu thể chế hóa và tổ chức thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, các nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ về ngành Tư pháp; thực hiện quyết liệt các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng, hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật của địa phương; kiểm soát chặt chẽ việc quy định thủ tục hành chính thông qua hoạt động thẩm định các đề nghị xây dựng và các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật; ưng dụng CNTT thực chất, hiệu quả…

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Hải Anh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã ghi nhận và biểu dương những cố gắng, kết quả mà ngành Tư pháp đã đạt được trong thời gian vừa qua. Đồng thời, đồng chí đề nghị, năm 2018, ngành Tư pháp tỉnh cần tiếp tục thực hiện tốt công xây dựng, thẩm định, kiểm tra, rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, công tác theo dõi thi hành pháp luật; kịp thời quán triệt, phổ biến các luật mới được Quốc hội thông qua, đặc biệt là các luật liên quan đến lĩnh vực tư pháp; tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước trong các lĩnh vực công tác tư pháp trên địa bàn tỉnh, nhất là lĩnh vực luật sư, hộ tịch, công chứng, chứng thực, quản lý xử lý vi phạm hành chính; chủ động tham mưu, củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy Sở Tư pháp và các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc; tăng cường đào tạo, bồi dưỡng tập huấn nâng cao trình độ chuyên môn; tiếp tục đẩy mạnh cải cách, tăng cường ứng dụng CNTT, xây dựng Sở Tư pháp Tuyên Quang ngày càng vững mạnh.
 


Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hải Anh trao danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc cho 3 tập thể.

Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Phan Chí Hiếu đánh giá cao kết quả mà ngành Tư pháp đã đạt được trong năm 2017. Thứ Trưởng nhấn mạnh thời gian tới, ngành Tư pháp tỉnh phát huy hơn nữa vai trò trong việc tham mưu cho chính quyền địa phương nâng cao chất lượng  công tác xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật; tổ chức thi hành pháp luật, theo dõi thi hành pháp luật, trong đó chú trọng công tác phổ biến giáo dục pháp luật, chú trọng tăng cường ứng dụng CNTT; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, chủ động hướng dẫn nghiệp vụ, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc từ cơ sở trong quá trình đăng ký hộ tịch…

Nhân dịp này, Bộ Trưởng Bộ Tư pháp tặng Cờ thi đua Ngành Tư pháp cho Sở Tư pháp Tuyên Quang, tặng Bằng khen cho 1 tập thể, 1 cá nhân đã có thành tích xuất sắc phong trào thi đua theo chuyên đề “Cơ quan tư pháp địa phương tăng cường kỷ cương, đề cao trách nhiệm, thi đua sáng tạo, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trọng tâm công tác tư pháp năm 2017”; Chủ tịch UBND tỉnh tặng danh hiệu tập thể lao động xuất sắc cho 3 tập thể, tặng Bằng khen cho 3 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước năm 2017.

 

 
Nguồn: tuyenquang.gov.vn1.482 views

Xem tin theo ngày:     Tháng:    Năm: