Tuyên Quang tổ chức Hội nghị triển khai các Luật được Quốc hội khóa XIV, kỳ họp thứ 3 thông qua
Thứ Năm, ngày 30 tháng 11 năm 2017 - 09:56
Ngày 28/11/2017, Sở Tư pháp- Cơ quan thường trực Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) tỉnh đã tổ chức Hội nghị triển khai các Luật được Quốc hội khóa XIV, kỳ họp thứ 3 thông qua. Đồng chí Nguyễn Thị Thược, Tỉnh ủy viên, Giám Sở Tư pháp, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh chủ trì Hội nghị.

Tham dự Hội nghị có 120 đại biểu là thành viên Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh; đại diện Lãnh đạo các ban, sở, ngành, Ủy ban Mặt trận tổ quốc và các tổ chức đoàn thể tỉnh; Lãnh đạo trường chính trị và các trường chuyên nghiệp trên địa bàn tỉnh; báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh; Trưởng phòng Tư pháp huyện, thành phố; một số công chức, viên chức Sở Tư pháp.

Ảnh: đồng chí Nguyễn Thị Thược, Giám Sở Tư pháp, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh khai mạc Hội nghị

Tại Hội nghị, các Báo cáo viên của Sở Tư pháp đã triển khai nội dung cơ bản của Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước (sửa đổi), Luật Trợ giúp pháp lý (sửa đổi) và giới thiệu tóm tắt 10 luật, gồm: Luật Quản lý ngoại thương; Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ; Luật Thủy lợi; Luật Cảnh vệ; Luật Đường sắt (sửa đổi); Luật Chuyển giao công nghệ (sửa đổi); Luật Du lịch (sửa đổi); Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước (sửa đổi); Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự.

Ảnh: Quang cảnh Hội nghị

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Thược, Tỉnh ủy viên, Giám Sở Tư pháp, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh đề nghị lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh; Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật huyện, thành phố lãnh đạo, tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Văn bản số 2817/UBND-NC ngày 11/9/2017 của UBND tỉnh Tuyên Quang về việc triển khai thi hành các luật, nghị quyết được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 3 thông qua (viết tắt là các Luật), trong đó tập trung tham mưu cho UBND tỉnh ban hành văn bản chỉ đạo thực hiện các Luật; tuyên truyền, phổ biến, tập huấn chuyên sâu các Luật thuộc phạm vi quản lý nhà nước của ngành; rà soát các văn bản quy phạm pháp luật và văn bản cá biệt do địa phương ban hành để kiến nghị cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, ban hành mới văn bản đảm bảo phù hợp với quy định của các Luật; tham mưu cho cấp có thẩm quyền ban hành văn bản quy định chi tiết theo phân cấp của Luật./.

Tin: Minh Hiền
Ảnh: Cao Tuyên
1.333 views

Tổng số: 322 | Trang: 1 trên tổng số 33 trang  


Xem tin theo ngày:     Tháng:    Năm: