Công văn số 780/STP-HCTP ngày 07/9/2017 của Sở Tư pháp
Thứ Sáu, ngày 8 tháng 9 năm 2017 - 15:26
V/v kiểm tra tình hình thi hành pháp luật về đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất


File đính kèm: Kích chuột để tài về


834 views

Xem tin theo ngày:     Tháng:    Năm: