Báo cáo số 170/BC-STP ngày 27/7/2017 của Sở TƯ pháp tỉnh Tuyên Quang
Thứ Sáu, ngày 4 tháng 8 năm 2017 - 15:13
Báo cáo kết quả tổng hợp tiến độ giải quyết hổ sơ thủ tục hành chính của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh từ ngày 16/6/2017 đến 15/7/2017


File đính kèm: Kích chuột để tài về


1.028 views

Xem tin theo ngày:     Tháng:    Năm: