Báo cáo số 143/BC-STP ngày 28/6/2017 của Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang
Thứ Tư, ngày 5 tháng 7 năm 2017 - 14:17
Báo cáo kết quả tổng hợp tiến độ giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính của cá cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh từ ngày 16/5/2017 đến 15/6/2017


File đính kèm: Kích chuột để tài về


1.009 views

Xem tin theo ngày:     Tháng:    Năm: