Báo cáo số 93/BC-STP ngày 29/5/2017 của Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang
Thứ Sáu, ngày 2 tháng 6 năm 2017 - 15:50
Báo cáo kết quả tổng hợ tiến độ giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh từ ngày 16/4/2017 đến ngày 15/5/2017


File đính kèm: Kích chuột để tài về


994 views

Xem tin theo ngày:     Tháng:    Năm: