Bộ tài liệu bồi dưỡng kiến thức pháp luật, nghiệp vụ hòa giải ở cơ sở cho hòa giải viên
Thứ Sáu, ngày 26 tháng 8 năm 2016 - 16:37
Quyết định số 1753/QĐ-BTP ngày 22/8/2016 của Bộ Tư pháp ban hành Bộ tài liệu bồi dưỡng kiến thức pháp luật, nghiệp vụ hòa giải ở cơ sở cho hòa giải viên


File đính kèm: Kích chuột để tài về


1.118 views

Xem tin theo ngày:     Tháng:    Năm: