Báo cáo số 11/BC-STP ngày 24/01/2017 của Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang
Thứ Ba, ngày 24 tháng 1 năm 2017 - 10:07
Báo cáo kết quả tổng hợp tiến độ giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh từ ngày 16/12/2016 đến ngày 15/01/2017


File đính kèm: Kích chuột để tài về


958 views

Xem tin theo ngày:     Tháng:    Năm: