Báo cáo số 43/BC-STP ngày 28/03/2017 của Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang
Thứ Tư, ngày 29 tháng 3 năm 2017 - 09:04
Báo cáo kết quả tổng hợp tiến độ giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh từ ngày 16/02/2017 đến ngày 15/3/2017


File đính kèm: Kích chuột để tài về


785 views

Xem tin theo ngày:     Tháng:    Năm: