Báo cáo số 23/BC-STP ngày 28/02/2017 của Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang
Thứ Ba, ngày 28 tháng 2 năm 2017 - 15:00
Báo cáo kết quả tổng hợp tiến độ giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh từ ngày 16/01/2017 đến 15/02/2017


File đính kèm: Kích chuột để tài về


798 views

Xem tin theo ngày:     Tháng:    Năm: