Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang tổ chức họp Hội đồng tư vấn thẩm định dự thảo Nghị quyết quy định mức chuẩn trợ giúp xã hội, mức trợ giúp xã hội đối với các đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
Thứ Ba, ngày 2 tháng 11 năm 2021 - 16:16
Ngày 28/10/2021, Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang đã tổ chức họp Hội đồng tư vấn thẩm định dự thảo Nghị quyết Quy định mức chuẩn trợ giúp xã hội, mức trợ giúp xã hội đối với các đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. Đồng chí Nguyễn Thị Thược, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp, Chủ tịch Hội đồng tư vấn thẩm định chủ trì cuộc họp.

 Tham dự cuộc họp có 09 đại biểu đại diện Ban Văn hóa   Xã hội, HĐND tỉnh, Sở Tài chính, Hội Luật gia tỉnh, chuyên viên Phòng Xây dựng, kiểm tra, thi hành pháp luật và phổ biến, giáo dục pháp luật, Sở Tư pháp và Sở Lao động, Thương binh và Xã hội (cơ quan chủ trì soạn thảo dự thảo Nghị quyết). 

Ảnh: Quang cảnh cuộc họp

Tại cuộc họp, đại diện Sở Lao động, Thương binh và Xã hội - cơ quan chủ trì soạn thảo đã trình bày sự cần thiết ban hành, nội dung, quá trình soạn thảo dự thảo Nghị quyết và những vấn đề còn ý kiến khác nhau để xin ý kiến Hội đồng tư vấn thẩm định.

Các thành viên Hội đồng tư vấn thẩm định đã thảo luận sôi nổi, trách nhiệm với 09 lượt ý kiến phát biểu. Các ý kiến cơ bản nhất trí sự cần thiết ban hành dự thảo Nghị quyết; đồng thời, tham gia góp ý về đối tượng được hưởng trợ cấp nuôi dưỡng hằng tháng, mức trợ cấp nuôi dưỡng hằng tháng, thể thức, kỹ thuật soạn thảo và hồ sơ trình dự thảo Nghị quyết.

Thay mặt Hội đồng tư vấn thẩm định, đồng chí Nguyễn Thị Thược, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp, Chủ tịch Hội đồng kết luận nội dung cuộc họp, đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo nghiên cứu, tiếp thu ý kiến của các đại biểu tham dự cuộc họp, tiếp tục hoàn thiện dự thảo Nghị quyết trước khi trình UBND tỉnh trình HĐND tỉnh ban hành./.

Tin, ảnh: Trương Lan
81 views

Xem tin theo ngày:     Tháng:    Năm: