Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang tổ chức họp Hội đồng tư vấn thẩm định dự thảo Nghị quyết quy định một số chính sách hỗ trợ phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
Thứ Sáu, ngày 13 tháng 8 năm 2021 - 15:45
Ngày 06/8/2021, Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang đã tổ chức họp Hội đồng tư vấn thẩm định dự thảo Nghị quyết Quy định một số chính sách hỗ trợ phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. Đồng chí Nguyễn Thị Thược, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp, Chủ tịch Hội đồng tư vấn thẩm định chủ trì cuộc họp.

Tham dự cuộc họp có 21 đại biểu đại diện Ban Văn hóa Xã hội, HĐND tỉnh, Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh, các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Công thương, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Lao động, Thương binh và Xã hội, Thông tin và Truyền thông, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Chi nhánh tỉnh Tuyên Quang, Ban Quản lý các khu du lịch tỉnh, Trung tâm Xúc tiến đầu tư tỉnh, Hội Luật gia tỉnh Tuyên Quang, Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh, Ủy ban nhân dân thành phố Tuyên Quang, Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính (Văn phòng UBND tỉnh) và Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (cơ quan chủ trì soạn thảo dự thảo Nghị quyết). 

Ảnh: Đồng chí Nguyễn Thị Thược, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp, Chủ tịch Hội đồng tư vấn thẩm định chủ trì cuộc họp

Tại cuộc họp, đồng chí Lê Thanh Sơn, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch- đại diện cơ quan chủ trì soạn thảo đã trình bày sự cần thiết ban hành, nội dung, quá trình soạn thảo dự thảo Nghị quyết và những vấn đề còn ý kiến khác nhau để xin ý kiến Hội đồng tư vấn thẩm định.

Ảnh: Đồng chí Lê Thanh Sơn, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, đại diện cơ quan chủ trì soạn thảo đã trình bày dự thảo Nghị quyết

Các thành viên Hội đồng tư vấn thẩm định đã thảo luận sôi nổi, trách nhiệm với 25 lượt ý kiến phát biểu. Các ý kiến cơ bản nhất trí sự cần thiết ban hành dự thảo Nghị quyết, đồng thời tham gia góp ý đối với nội dung dự thảo Nghị quyết về các chính sách hỗ trợ, nội dung, mức hỗ trợ, trình tự thủ tục thực hiện hỗ trợ.

Ảnh: Đại biểu tham dự cuộc họp phát biểu ý kiến

Thay mặt Hội đồng tư vấn thẩm định, đồng chí Nguyễn Thị Thược, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp, Chủ tịch Hội đồng kết luận nội dung cuộc họp, căn cứ Luật Du lịch năm 2017 và các văn bản hướng dẫn thi hành, thực hiện Nghị quyết đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang lần thứ XVII thì việc ban hành Nghị quyết quy định một số chính sách hỗ trợ phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang là cần thiết và có cơ sở pháp lý; tuy nhiên, nội dung dự thảo Nghị quyết còn có một số vấn đề cần được chỉnh sửa để bảo đảm hợp hiến, hợp pháp, thống nhất trong hệ thống pháp luật và phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, như: nghiên cứu 1 số chính sách hỗ trợ không nên quy định theo vùng, miền, đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã để phù hợp với thực tế phát triển du lịch của tỉnh; bổ sung chính sách hỗ trợ du lịch cộng đồng, phát triển sản phẩm du lịch; không hỗ trợ trực tiếp để xây dựng khách sạn.v.v... đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo tiếp thu ý kiến của các đại biểu tham dự cuộc họp, tiếp tục hoàn thiện dự thảo Nghị quyết trước khi trình UBND tỉnh trình HĐND tỉnh ban hành./.

Tin: Trương Thị Lan
Ảnh: Lý Thị Hương Giang
353 views

Tổng số: 201 | Trang: 1 trên tổng số 21 trang  


Xem tin theo ngày:     Tháng:    Năm: