Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang tổ chức Hội nghị triển khai Luật Cư trú, Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng
Thứ Tư, ngày 28 tháng 4 năm 2021 - 17:30
Ngày 27/4/2021, Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang- Cơ quan Thường trực Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) tỉnh đã tổ chức Hội nghị triển khai Luật Cư trú, Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Đồng chí Nguyễn Thị Thược, Tỉnh ủy viên, Giám Sở Tư pháp, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh chủ trì Hội nghị.

Ảnh: Đồng chí Nguyễn Thị Thược, Tỉnh ủy viên, Giám Sở Tư pháp, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Tham dự Hội nghị có 100 đại biểu là thành viên Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh; đại diện Lãnh đạo các ban, sở, ngành, Ủy ban Mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh; Lãnh đạo trường chính trị và các trường chuyên nghiệp trên địa bàn tỉnh; báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh; Lãnh đạo Ủy ban nhân dân, Trưởng phòng Tư pháp huyện, thành phố.

Ảnh: Thượng tá Nguyễn Bích Hợi, Phó Trưởng Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an tỉnh triển khai Luật Cư trú

Ảnh: Đồng chí Lý Thị Hải Hiền, Trưởng Phòng Lao động, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội triển khai Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng

Tại Hội nghị, Báo cáo viên của Công an tỉnh, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã triển khai nội dung cơ bản của Luật Cư trú, Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, trong đó tập trung phân tích làm rõ sự cần thiết phải sửa đổi luật; nội dung cơ bản và điểm mới của Luật; kết quả thực hiện, khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện Luật trước khi được sửa đổi; trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, cá nhân trong triển khai Luật.

Ảnh: Quang cảnh Hội nghị

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Thược, Tỉnh ủy viên, Giám Sở Tư pháp, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh đề nghị lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh; Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật các huyện, thành phố lãnh đạo, tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Văn bản số 1109/UBND-NC ngày 23/4/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang về việc triển khai các Luật, nghị quyết được Quốc hội khóa XIV, kỳ họp thứ 10 thông qua, trong đó tập trung tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành văn bản chỉ đạo triển khai thi hành các Luật; đăng tải Luật, Nghị quyết, tài liệu tuyên truyền trên Trang Thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị; phối hợp với các cơ quan quản lý nhà nước theo ngành, lĩnh vực tổ chức triển khai thi hành các Luật, Nghị quyết; tổ chức biên soạn tài liệu tập huấn, phổ biến chuyên sâu; hướng dẫn, xác định nội dung, hình thức tuyên truyền, phổ biến văn bản luật phù hợp với từng nhóm đối tượng, địa bàn; khai thác, sử dụng có hiệu quả đề cương tuyên truyền các luật do Sở Tư pháp biên soạn, đăng tải; thường xuyên khai thác văn bản, thông tin, tài liệu tuyên truyền pháp luật trên Trang Thông tin điện tử Phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh; tham gia đầy đủ các hội nghị, lớp bồi dưỡng kiến thức pháp luật, tập huấn nghiệp vụ, kỹ năng phổ biến, giáo dục pháp luật do Sở Tư pháp tổ chức nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh./.

Tin: Minh Hiền
Ảnh: Cao Tuyên 
919 views

Tổng số: 201 | Trang: 1 trên tổng số 21 trang  


Xem tin theo ngày:     Tháng:    Năm: