Hội Công chứng viên tỉnh Tuyên Quang tổ chức Đại hội bất thường
Thứ Tư, ngày 28 tháng 4 năm 2021 - 17:24
Thực hiện Hướng dẫn số 35/HHCCVVN-BTV ngày 20/11/2019 của Ban Thường vụ Hiệp hội công chứng viên Việt Nam về việc triển khai thực hiện Điều khoản chuyển tiếp của Điều lệ Hiệp Hội Công chứng viên Việt Nam. Được sự nhất trí của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang, ngày 25/4/2021 Hội Công chứng viên tỉnh Tuyên Quang tổ chức Đại hội bất thường. Dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Nguyễn Thị Thược, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Tư pháp.

Tham dự Đại hội có đại diện Sở Nội vụ, đại diện một số cơ quan, đơn vị có liên quan và 11 Công chứng viên thuộc Hội Công chứng viên tỉnh Tuyên Quang.

Ảnh: Đồng chí Nguyễn Thị Thược, Tỉnh ủy viên,Giám đốc Sở Tư pháp phát biểu tại Đại hội

Hội Công chứng viên tỉnh Tuyên Quang được thành lập theo Quyết định số 427/QĐ-UBND ngày 30/11/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang, là tổ chức xã hội - nghề nghiệp, có chức năng, nhiệm vụ đại diện và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của hội viên trong hành nghề; kết nạp, khai trừ hội viên; khen thưởng, xử lý kỷ luật hội viên; giải quyết khiếu nại, tố cáo theo quy định của Điều lệ Hiệp hội công chứng viên Việt Nam; giám sát hội viên trong việc tuân thủ quy định của pháp luật về công chứng, quy tắc đạo đức nghề nghiệp công chứng và Điều lệ Hiệp hội công chứng viên Việt Nam…. Hội được tổ chức và hoạt động theo nguyên tắc tự quản, công khai, minh bạch, phi lợi nhuận, tự bảo đảm và chịu trách nhiệm về kinh phí hoạt động phù hợp với các quy định của pháp luật về công chứng và Điều lệ Hiệp hội Công chứng viên Việt Nam. Hội có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng. Trụ sở của Hội công chứng viên tỉnh Tuyên Quang đặt tại Phòng công chứng số 1 tỉnh Tuyên Quang.

Tại Đại hội bất thường, Hội Công chứng viên tỉnh đã thông qua Báo cáo tình hình hoạt động của Hội công chứng viên tỉnh Tuyên Quang từ khi thành lập đến nay; thông qua nghị quyết điều chỉnh nhiệm kỳ của Hội Công chứng viên đến năm 2022; thông qua Nội quy Hội Công chứng viên tỉnh Tuyên Quang.

Ảnh: Đồng chí Nguyễn Thị Thược, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Tư pháp tặng hoa chúc mừng Đại hội

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Nguyễn Thị Thược - Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Tư pháp ghi nhận những kết quả đạt được của Hội công chứng viên tỉnh trong thời gian qua; đồng thời đồng chí cũng chỉ ra những tồn tại, hạn chế trong hoạt động công chứng ở địa phương trong thời gian qua, như: Một số công chứng viên thường xuyên thay đổi tổ chức hành nghề công chứng, địa bàn hành nghề, có trường hợp Văn phòng công chứng mới thành lập nhưng chỉ trong thời gian ngắn đã thay đổi toàn bộ công chứng viên (gồm trưởng văn phòng, công chứng viên hợp danh), có biểu hiện của sự "lách luật" trong thành lập và duy trì hoạt động của văn phòng công chứng; xuất hiện tình trạng canh tranh không lành mạnh; còn 04/06 văn phòng công chứng chỉ có 01 công chứng viên; một số công chứng viên chấp hành không nghiêm quy định của pháp luật về công chứng, làm ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của người yêu cầu công chứng và các bên liên quan và sẽ có tác động tiêu cực về lâu dài. Những tồn tại, hạn chế, vi phạm nêu trên gây ảnh hưởng tới sự phát triển bền vững của nghề công chứng, tiềm ẩn nguy cơ vi phạm pháp luật của văn phòng công chứng, công chứng viên. Về đề nghị của Văn phòng công chứng yêu cầu tỉnh hỗ trợ trụ sở làm việc cho văn phòng công chứng, đồng chí Giám đốc Sở Tư pháp nêu rõ: Một trong những điều kiện quan trọng và bắt buộc để Ủy ban nhân dân tỉnh cho phép thành lập văn phòng công chứng là phải có trụ sở ổn định, có cơ sở vật chất, diện tích làm việc, phòng tiếp dân, phòng kho theo quy định, vì vậy nếu văn phòng công chứng không có trụ sở thì không đủ điều kiện thành lập và duy trì hoạt động. Đồng chí Giám đốc Sở Tư pháp cũng nhấn mạnh và đề nghị Hội công chứng viên tỉnh cần thực hiện tốt vai trò, trách nhiệm là tổ chức đại diện, bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho các hội viên; phát huy vai trò tự quản; tăng cường vai trò giám sát; phối hợp chặt chẽ với Sở Tư pháp trong việc quản lý về tổ chức và hoạt động công chứng, phát triển đội ngũ công chứng viên trên địa bàn tỉnh đảm bảo chất lượng, nâng cao đạo đức nghề nghiệp, khắc phục những tồn tại, hạn chế, vi phạm của một số công chứng viên thời gian qua, góp phần đáp ứng yêu cầu xã hội hóa nghề công chứng và nhu cầu công chứng của tổ chức, cá nhân trên đia bàn tỉnh.

Tin Lý Hà
Ảnh Lý Giang 
1.102 views

Tổng số: 201 | Trang: 1 trên tổng số 21 trang  


Xem tin theo ngày:     Tháng:    Năm: