Hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng
Thứ Tư, ngày 31 tháng 3 năm 2021 - 14:03
Trong hai ngày 27 và 28/3/2021, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Hội nghị diễn ra theo hình thức trực tuyến từ điểm cầu Trung ương kết nối với điểm cầu các Tỉnh ủy, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Trung ương và đường truyền mở rộng các điểm cầu cơ sở. Tỉnh Tuyên Quang kết nối đến 28 điểm cầu các sở, ngành, huyện, thành phố với trên 3.000 đại biểu, trong đó có điểm cầu Sở Tư pháp với 31 đảng viên, công chức, viên chức tham dự.

 Ảnh: Quang cảnh Hội nghị điểm cầu Sở Tư pháp

Phát biểu khai mạc Hội nghị tại điểm cầu Trung ương, đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư yêu cầu việc triển khai Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng phải được thực hiện thường xuyên, tạo ra đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng, toàn quân và nhân dân. Việc triển khai cần thực hiện nghiêm túc, hiệu quả, đề cao tinh thần tự học, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, nhất là các cấp ủy đảng. Việc triển khai Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng phải được thực hiện sáng tạo, phù hợp với nhiều đối tượng, tầng lớp, từ đó, sớm đưa nghị quyết vào thực tiễn cuộc sống.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương quán triệt chuyên đề “Báo Cáo Chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”; đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương quán triệt chuyên đề “Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành điều lệ Đảng của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”; đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ quán triệt chuyên đề “Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021-2030 và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025”; Thượng tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng quán triệt chuyên đề “Những nhận thức mới và tư duy mới về quốc phòng Việt Nam”; Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an quán triệt chuyên đề “Những nhận thức mới và tư duy mới về an ninh quốc gia”.

Phát biểu bế mạc Hội nghị, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương nêu 5 vấn đề lớn đề nghị các Tỉnh ủy, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Trung ương và các tổ chức Đảng quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện, trong đó phải quán triệt sâu sắc ý kiến chỉ đạo của Thường trực Ban Bí thư tại buổi khai mạc Hội nghị, nắm vững những quan điểm lớn, những nội dung cơ bản, nội dung mới và cốt lõi trong các văn kiện Đại hội; tiếp tục triển khai tổ chức các hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt, triển khai thực hiện nội dung các văn kiện Đại hội XIII của Đảng ở địa phương, đơn vị bảo đảm chất lượng và đúng tiến độ; lựa chọn nội dung, hình thức tổ chức phổ biến, nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền phù hợp với đối tượng cán bộ, đảng viên hiệu quả thiết thực, tránh hình thức, khắc phục tình trạng ngại học, lười học lý luận chính trị trong cán bộ, đảng viên; khẩn trương xây dựng chương trình hành động, kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội; đẩy mạnh tuyên truyền các phong trào thi đua yêu nước, góp phần tích cực thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII và nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp; tăng cường đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc tổ chức học tập và thực hiện Nghị quyết một cách thường xuyên; biểu dương, khen thương những đơn vị làm tốt, nhắc nhở, phê bình, xử lý theo quy định của Đảng đối với các đơn vị, cá nhân thực hiện không nghiêm túc và không hiệu quả./.

Tin: Minh Hiền
Ảnh: Đức Thành
1.030 views

Tổng số: 201 | Trang: 1 trên tổng số 21 trang  


Xem tin theo ngày:     Tháng:    Năm: