Sở Tư pháp giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026
Thứ Sáu, ngày 19 tháng 3 năm 2021 - 16:32
Vừa qua, dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Thị Thược, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở, Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang đã tổ chức các hội nghị giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026.

Tham dự các Hội nghị có Lãnh đạo Sở, Ban Chấp hành Công đoàn Sở và toàn thể công chức, viên chức, người lao động Sở Tư pháp.

Tại các hội nghị, cử tri Sở Tư pháp đã được phổ biến các quy định, hướng dẫn về quy trình giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp; các văn bản về phân bổ cơ cấu, thành phần, số lượng, tiêu chuẩn người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang khóa XIX, nhiệm kỳ 2021 2026; dự kiến nhân sự giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021 2026.

Kết quả, cử tri Sở Tư pháp đã nhất trí giới thiệu đồng chí Lý Thị Hương Giang, Chánh Văn phòng Sở ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV; giới thiệu đồng chí Hà Quang Giai, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở Tư pháp và đồng chí Nguyễn Thị Hiền Trang, chuyên viên Phòng nghiệp vụ 2, Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước, Sở Tư pháp ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang khóa XIX, nhiệm kỳ 2021 2026.


Ảnh: Đồng chí Hà Quang Giai, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở Tư pháp phát biểu ý kiến

Tin: Xuân Thành
Ảnh: Đức Thành 
749 views

Tổng số: 201 | Trang: 1 trên tổng số 21 trang  


Xem tin theo ngày:     Tháng:    Năm: